Условия на програмата за лоялност cash-back бонус

 1. Фирма NORTHFINDER, АД (по-нататък NORTHFINDER) работи за клиентите на интернет магазина www.northfinder.bg Програма за лоялност cash-back бонус (Програма за лоялност). Програмата за лоялност дава награди за многократни покупки на регистрирани клиенти в рамките на активния им клиентски акаунт.
  1. Регистрираният акаунт и покупките трябва да бъдат реализирани на www.northfinder.bg
  2. Cash-back позволява въз основа на условията на програмата за всяка осъществена покупка да се спечели бонус, чиято парична стойност клиентът може да извади от сумата на следващата си поръчка.

 1. Участие в Програмата за лоялност
  1. В програмата за лоялност може да се включи само регистриран клиент, физическо лице на възраст над 18 години.
  2. Регистрацията на клиент, създаването на клиентски акаунт се осъществява на съответния домейн на онлайн платформата за пазаруване след попълване на изискваните данни и даване на съгласие с условията за създаване на клиентски акаунт.

 1. Изчисляване на cash-back бонус
  1. Cash-back бонусът (по-нататък бонус) се изчислява само от реалната стойност на поръчката/покупката с ДДС, (след зачисляване на отстъпките), която клиентът ще заплати в действителност.
  2. Минималната стойност на покупката за изчисляване на бонус е зададена за една валутна единица преди десетичната запетая.
  3. Основа за изчисляване на бонуса е стойността на покупката, изразена с цели единици на конкретната платежна валута преди десетичната запетая.
   (Например: покупка със стойност 17,99 лв => основа за изчисляване на бонуса 17,00 лв; или 99,59 лв => основа за изчисляване на бонуса 99,00 лв.)

 1. Правила за приписване на cash-back бонуса на сметката
  1. Изчисленият бонус се приписва на клиентския акаунт автоматично, винаги на 15 число от календара след цялостното получаване на поръчката от клиента от платената стойност на покупката.
  2. В случай на анулиране на цялата поръчка бонусът автоматично се изважда от акаунта.

 1. Използване на cash-back бонуса при пазаруване.
  1. Бонусът може да се използва чак на следващия ден след приписването му на клиентския акаунт.
  2. Бонусът не може да бъде използван допълнително след изпращане на поръчката.
  3. Стойността на използвания бонус може да се равнява на максимално 25 % от реалната стойност на актуалната поръчка.
  4. Бонусът се използва винаги само в максималната си стойност.
  5. Ако стойността на бонуса е по-висока от 25 % от стойността на поръчката, неговата остатъчна част остава регистрирана на клиентския акаунт.
  6. Използването, съотв. неизползването на регистрирания cash-back бонус при актуалната покупка решава клиентът.

 1. Регистрация на бонус
  1. Информацията за актуалното състояние на регистрирания е достъпна на личния акаунт на регистрирания клиент и се актуализира по смисъла на установените условия.
  2. Cash-back бонусът изчезва заедно с изтриването на клиентския акаунт без каквато и да било компенсация.
  3. Cash-back бонусът не може да бъде допълнително зачислен на акаунта, да бъде ръчно коригиран, нито да бъде прехвърлен от един акаунт на друг.

 1. Изтичане на срока на бонуса
  1. Изтичането на срока на бонуса се случва, когато от последното приписване на бонуса са изминали 150 календарни дни, по време на които клиентът не е осъществил никаква успешна поръчка.
  2. При натрупване на бонуси на акаунта срокът за изтичането им се определя според най-скорошния бонус в него.

 1. Други
  1. NORTHFINDER си запазва правото едностранно да променя стойността на бонуса, правилата за изчисляването му и условията за използването му, както и да приключи тази Програма за лоялност.
  2. NORTHFINDER си запазва правото да определя за кои продукти може да бъде използван или не cash-back бонусът.
  3. Всяка промяна на тези правила влиза в сила от деня на обявяването ѝ в Интернет магазина на Продавача.
  4. Потребителят се съгласява автоматично с условията от момента на използване на програмата.
  5. Cash-back бонусът не е правно изискуем.
  6. В случай на технически проблеми NORTHFINDER не отговаря за разлики при изчисляването, приписването, използването или изтичането на срока на бонуса.
  7. Клиентът носи пълна отговорност за използването на акаунта си и за защитата на своите данни за вписване.
  8. Тези условия влизат в сила на 07. 06. 2021.

Екипът на Northfinder, АД, 07. 06. 2021.